Aktywna suszarka sublimacyjna

Suszenie sublimacyjne pozwala usunąć wodę z produktów o wysokiej wartości, które ze względu na wrażliwość uniemożliwiają suszenie konwencjonalnymi metodami. Produkt jest suszony poprzez zamrożenie, a następnie sublimację utworzonego lodu. Proces ten zazwyczaj odbywa się próżniowo i przy niskiej temperaturze.

Mieszanie i suszenie sublimacyjne w jednym etapie

Aktywna suszarka sublimacyjna firmy Hosokawa Micron wykorzystuje bardzo niskie temperatury i próżnię do odwodnienia Waszego produktu, który dzięki temu zachowuje wysoką jakość. Ze względu na zastosowanie niskich temperatur można uniknąć uszkodzenia wrażliwych na ciepło produktów, takich jak enzymy, dodatki smakowe i zapachowe, proteiny, witaminy i wiele innych. Tradycyjne suszarki obiegowe obsługiwane ręcznie są powolne i bardziej pracochłonne w obsłudze. Suszarki sublimacyjne Active Freeze Dryer ® firmy Hosokawa eliminują te wady.
Typowe zastosowania obejmują produkcję środków farmaceutycznych takich jak antybiotyki, kolageny, API oraz elektrolity; produkty stosowane w przemyśle spożywczym i materiały specjalne, takie jak nanomateriały, polimery, substancje ceramiczne, pigmenty, wypełniacze, wapień, katalizatory, proszek szklany oraz sole.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Najlepsze cechy przetwarzanego produktu (kształt, kolor, objętość)
  • Ochrona wrażliwych związków oraz właściwości wysokotemperaturowe: witaminy, proteiny, enzymy itp.
  • Znacznie ograniczenie reakcji utleniania
  • Bardzo niska końcowa zawartość wilgoci produktu po liofilizacji, oznaczająca także wysoką stabilność
  • Kompatybilność z aseptycznymi warunkami produkcji: wytwarzanie produktów w stanie sterylnym

Hosokawa Micron B.V. jest częścią grupy Hosokawa. Firma specjalizuje się w obróbce proszków w zakresie ich mieszania, suszenia, aglomeracji. Firma produkuje oryginalne mieszalniki typu Nauta. Urządzenia znajdują zastosowanie w produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych, granulek MPS, ziół, przypraw.
• mieszalniki typu Nauta;
• mieszalniki wolno i szybkoobrotowe;
• aglomeracja;
• mieszanie szarżowe;
• suszarnie ciągłe;
• suszarnie szarżowe;
• testery proszków;
• urządzenia laboratoryjne;
• suszarnie próżniowe.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Brochure_ HMBV_Drying.pdf application/pdf 2.68 MB