Ciągły mieszalnik łopatkowy o wysokiej prędkości obrotowej

Jeśli poszukujesz urządzenia do ciągłego mieszania z wysoką intensywnością drobnych i kleistych proszków, ciągły wysokoobrotowy mieszalnik łopatkowy oferuje krótkie czasy przebywania oraz możliwość precyzyjnego sterowania temperaturą.

Intensywne mieszanie ciągłe z krótkimi czasami przebywania

Turbulizer® firmy Hosokawa jest ciągłym wysokoobrotowym mieszalnikiem łopatkowym o konstrukcji poziomej, z łopatkami rozmieszczonymi na wale wirnika wzdłuż pojedynczej lub podwójnej linii śrubowej. Ten ciągły wysokoobrotowy mieszalnik łopatkowy został opracowany do zastosowań, w których występują drobne oraz kleiste proszki. Oferuje wydajności od 100 kg/h do 100 000 kg/h. Typowe czasy przebywania wynoszą od 1 do 20 sekund. System nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, na przykład mieszania o wysokiej intensywności, powlekania, drobnej aglomeracji lub prowadzenia w sposób ciągły reakcji proszków z gazami. Dzięki ciągłemu kontaktowi materiału z ogrzewanymi powierzchniami wewnętrznymi zapewnia niezwykle wysoką wydajność wymiany ciepła między produktem a urządzeniem. Zależnie od wymogów procesowych urządzenie może być wyposażone w płaszcz grzewczy lub chłodzący.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Idealna możliwość kontrolowania temperatury podczas mieszania
  • Możliwość pracy z niską ilością produktu oraz krótkie czasy przebywania
  • Wysoka wydajność maszyny
  • Zwarta budowa
  • Niskie wymagania co do powierzchni podłogi i wysokości pomieszczenia dzięki kompaktowej budowie

Hosokawa Bepex (https://www.hosokawa-bepex.com/), należąca do grupy Micron, jest wiodącym producentem maszyn mieszających, formujących, chłodzących dla przemysłu czekoladowego. Hosokawa Bepex wyposaża firmy z przemysłu czekoladowego, cukierniczego na całym świecie. Z takimi markami jak: Ter Braak, Bepex-Hutt, czy Kreuter oferuje szeroką gamę systemów od dozowania, ważenia, mieszania, napowietrzania, do formowania, cięcia, temperowania, powlekania i chłodzenia. Firma jest również niekwestionowanym liderem w dostarczaniu maszyn do produkcji batonów różnego rodzaju.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Hosokawa Micron mixing technology brochure.pdf application/pdf 4.84 MB