Mieszalnik o wysokiej intensywności oddziaływania i ścinania

Gdy potrzebujesz zmieszać kohezyjne proszki z cieczami lub spoiwem z otrzymaniem jednorodnego produktu końcowego, mieszalnik o wysokim ścinaniu będzie dobrym rozwiązaniem.

Wysokoobrotowy intensywny mieszalnik łopatkowy i aglomerator

Cyclomix® firmy Hosokawa to wszechstronny mieszalnik o wysokiej intensywności oddziaływania i ścinania. Łączy on możliwości prowadzenia różnych procesów w jednym urządzeniu i jest idealnym wyborem do intensywnej obróbki termicznej wymagającej dużej ilości energii, wysokiego poziomu rozproszenia i jednorodności oraz wyjątkowo krótkich czasów cyklu.
Zbiornik mieszalnika ma kształt stożkowy i zawiera centralne mieszadło obracające się z prędkością dochodzącą do 30 m/s. Wysoka prędkość wirnika mieszadła generuje siły odśrodkowe kierujące produkt do ścianek zbiornika, których nachylenie powoduje, że produkt przesuwa się ku górze.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Skuteczna wymiana ciepła między ogrzewaną ścianką a produktem
  • Tworzenie granulatu o cząstkach od 100 µm do 2 mm i o średniej do wysokiej gęstości
  • Doskonałe możliwości sterowania temperaturą
  • Intensywne mieszanie i aglomeracja kohezyjnych proszków
  • Wysoki poziom rozproszenia i jednorodności

Hosokawa Micron B.V. jest częścią grupy Hosokawa. Firma specjalizuje się w obróbce proszków w zakresie ich mieszania, suszenia, aglomeracji. Firma produkuje oryginalne mieszalniki typu Nauta. Urządzenia znajdują zastosowanie w produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych, granulek MPS, ziół, przypraw.
• mieszalniki typu Nauta;
• mieszalniki wolno i szybkoobrotowe;
• aglomeracja;
• mieszanie szarżowe;
• suszarnie ciągłe;
• suszarnie szarżowe;
• testery proszków;
• urządzenia laboratoryjne;
• suszarnie próżniowe.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Brochure_HMBV_Mixing.pdf application/pdf 4.09 MB